Zasady rezerwacji


Zainteresowanych zakupem szczeniąt z naszej hodowli informujemy o obowiązujących zasadach przyjmowania zamówień :

- przez wpłatę zadatku chronimy Ciebie i psa przed pomyłkami

- zakup psa powinien być przemyślany przez całą rodzinę

- jest to ważny moment w dalszym życiu czworonoga, a dla człowieka stanowi nie tylko przyjemność, ale także obowiązek na najbliższe kilkanaście lat

- sprzedajemy tylko rodowodowe, zdrowe szczenięta, oznakowane mikroczipem, wraz z dokumentacją hodowlaną, rodowodem, kopią przeglądu miotu, książeczką zdrowia, umową przekazania szczenięcia i tzw. instrukcją obsługi psa.

 

Zainteresowany zakupem szczeniaków zgłasza drogą e-mail chęć nabycia szczenięcia podając ew.umaszczenie, płeć i swoje uwagi.

Po kilku tygodniach od urodzenia szczeniąt Hodowca dokonuje potwierdzenia wcześniejszej rezerwacji Nabywcy drogą e-mail/telefonicznie i omawia szczegóły.

W przypadku większej liczby zamówień od ilości urodzonych szczeniąt o zawarciu umowy decyduje kolejność wpłat zadatku na konto.

W przelewie należy podać płeć, kolor tasiemki ( jeśli szczenięta są oznaczone kolorowymi obrożami ).

 

Wpłaty zadatku w wysokości 600 zł

( 1200 zł w przypadku rezerwacji szczenięcia przygotowywanego do wywozu za granicę)

dokonuje się na podane konto i przesyła niezwłocznie potwierdzenie wpłaty drogą e-mail.

Agnieszka Sulżycka

mBank 50 1140 2004 0000 3002 3389 7600

Telefon + 48 693 99 99 25

e-mail: blackmonkey@op.pl

 

Po otrzymaniu zadatku na konto Hodowca wysyła Nabywcy drogą e-mail skan oświadczenia otrzymania zadatku z podpisem Hodowcy. Nabywca winien potwierdzić otrzymanie w/w Oświadczenia.

 

Jeśli Nabywca po wpłacie zadatku nie odbierze psa w wyznaczonym terminie (ustalonym drogą e-mail) i nie skontaktuje się w ciągu 3 dni z Hodowcą w celu wyjaśnienia sprawy, kwota zadatku ulega przepadkowi. Po tym terminie umowa, a tym samym i rezerwacja uważana jest za zerwaną.

Hodowca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconego zadatku w całości, jeżeli transakcja nie dojdzie do skutku z jego winy, a Nabywca nie wyraża chęci na zakup z hodowli innego psa.

 

Wpłata zadatku jest faktem zawarcia umowy kupna dla dwóch stron. Po zawarciu umowy ( wpłata zadatku ) Hodowca zobowiązuje się do sprzedaży zamówionego szczenięcia.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, zadatek przechodzi jako rekompensata dla Sprzedającego ( Hodowcy) i nie podlega zwrotowi.

 

Reszta kwoty jest wpłacana przed odbiorem szczeniaka poprzez wpłatę na konto lub w dniu odbioru poprzez przekazanie odpowiedniej kwoty gotówki.

W sytuacji gdy Nabywca nie ma możliwości odbioru szczenięcia w wyznaczonym terminie na jego życzenie pies może zostać pod opieką Hodowcy do czasu odbioru przez Kupującego, w zamian za zwrot kosztów opieki weterynaryjnej, socjalizacji, pielęgnacji oraz dodatkowych szczepień i odrobaczania. Wysokość kwoty ustalamy indywidualnie, jednak zazwyczaj wynosi ona 40 zł za dobę.

 

W przypadku wywozu szczeniąt poza granicę Polski całkowita kwota za szczenię musi być uregulowana do 10-12 tygodnia życia szczeniaka, tzn.przed wyrobieniem paszportu dla psa, dopełnieniem innych formalności, związanych z wywozem szczenięcia do innego kraju.

Prosimy o zapoznanie się z wymogami importu szczeniąt z Polski ( kraj członkowski UE) do kraju, w którym mieszkać ma pies.

Przy sprzedaży szczenięcia do większości państw odbiór psa jest możliwy po szczepieniu na wściekliznę czyli w wieku prawie 4 miesięcy.

 

W tym czasie szczenię będzie socjalizowane, odpowiednio żywione i wychowywane tak jak nasze własne psy. Będzie mieszkać w domu, wychodzić na spacery, będzie traktowane jak członek rodziny do chwili odbioru przez nowego właściciela.

Naturalnie dopełnimy formalności związanych ze sprzedaniem danego szczenięcia za granicę.

 

Koszty wyrobienia paszportu psa, ewentualnych wymaganych badań oraz szczepień i odrobaczeń, karmienia, pielęgnacji i dalszej socjalizacji są doliczane i wynoszą 1000 zł.

 

 

Ogólne przepisy dla krajów Europy.

W przypadku przewozu do takich krajów jak : Austria, Belgia, Cypr, Czechy,Dania,Estonia,Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy -przemieszczane psy do tych państw muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu lub mikroczipa, zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub aneksu A do normy ISO 11785.

Psy muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie jest ważne po 21 dniach od jego dokonania w wypadku wykonania pierwszego szczepienia u psa powyżej 3 miesiąca życia.

W przypadku kolejnych szczepień, regularnie prowadzonych co roku szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania.

Pies musi posiadać paszport wystawiony przez uprawnionego lekarza weterynarii, z poświadczonym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.

Co stanie się ze zwierzęciem, jeżeli właściciel nie dopełni obowiązku?

Zgodnie z art. 35 ww. rozporządzenia w przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzona zostanie niezgodność z przepisami UE właściwa władza w miejscu przeprowadzanej kontroli może:

zawrócić zwierzę domowe do państwa, z którego wyjechało,
poddać zwierzę kwarantannie do czasu spełnienia przez nie wymogów określonych przepisami,
w przypadku braku możliwości odesłania zwierzęcia lub gdy jego kwarantanna jest niewykonalna, poddać je eutanazji.

 

W/w warunki rezerwacji zostają wysłane każdemu Nabywcy drogą e-mail, który to wninien jest potwierdzić, iż się z nimi zapoznał i odesłać potwierdzenie drogą e-mail Hodowcy.